تعیین جنسیت جنین (FSD PCR)


تعیین جنسیت جنین (FSD PCR)

تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٧/١٥

دسته بندی :

تعیین جنسیت جنین (FSD PCR)

تست( FSD (fetal sex determination  تستی برای تشخیص جنسیت جنین می باشد.

تشخیص جنسیت فرزند از قدیم به شیوه های گوناگونی انجام می شد و امروزه نیز ادامه دارد و تنها شیوه آن تغییر کرده که امروزه دقیق تر شده در صورتی که در قدیم دقیق نبود و اشتباهات یادی در آن رخ می داد.

از روش های تشخیص جنسیت که بسیار رایج می باشد سونوگرافی است.

بهترین زمان سونوگرافی طی گفته پزشکان بین هفته18 تا 20 بارداری است.

سونوگرافی بسته به دستگاه مورد استفاده دارای کیفیت متفاوت  است .

در هفته پیش از 4 باردارای تقریبا چیزی خاصی دیده نمی شود تا بتوان جنسیت را تشخیص داد و از هفته پنجم به بعد با امواج بالای سونوگرافی داخل واژنی، رویان قابل دیدن است. از هفته 5 به بعد  قلب تشکیل می شود و در هفته های 12 تا 13 جنسیت قابل شناسایی است.  این زمان تشخیص برای اکثر افراد دیرمی باشد و تمایل دارند که زودتر از جنسیت فرزند خود آگاه شوند.

 

به همین دلیل تست دیگری انجام می شود به نام تست تعیین جنسیت جنین  که با آزمایش خون ساده قابل انجام است.

تست تعیین جنسیت جنین روشی است که در آن از هفته 8 قابل انجام است و با روشهای مولکولی انجام می شود. از این روشها می توان به PCR اشاره کرد. در این روش قطعه ای کروموزوم Y ردیابی می شود که اگر مثبت باشد جنسیت پسر است.

تست تعیین جنسیت جنین یک تست غربالگری نیز می باشد و در مقایسه تست های آمینوسنتز و CVS بسیار ارزان می باشد.

نتیجه آزمایش به دو صورت بیان می شود:

1- مثبت: به معنی یافتن قطعات اختصاصی کروموزوم Y در نمونه خون مادر می باشد که قطعا از DNA جنین وارد شده است و به مفهوم پسر بودن جنین می باشد.

چنانچه حاملگی از نوع چند قلویی باشد با مثبت شدن تست فقط می توان گفت که حداقل یکی از جنین ها پسر می باشد.

2-  به معنی عدم یافتن قطعات اختصاصی کروموزوم Y بوده به این مفهوم که جنین یا جنین ها دختر هستند و یا میزان DNA جنینی در خون مادر بقدری کم بوده است که امکان تجسس آن مقدور نبوده است.