تست هورمون رشد در خون


تست هورمون رشد در خون

تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٢/١٢

دسته بندی :

معرفی انواع تست هورمون رشد

تست هورمون رشد در خون

معرفی انواع تست هورمون رشد
1-    تست هورمون رشد در خون
این تست برای اندازه گیری میزان هورمون رشد در خون استفاده می شود. پس از گرفتن نمونه، خون نمونه برای ارزیابی به آزمایشگاه فرستاده می شود.
این تست، میزان هورمون رشد در خون را، در همان لحظه ای که خون از شما گرفته شده است، به پزشک نشان می دهد. 
لذا ممکن است این اطلاعات کافی نباشد زیرا میزان هورمون رشد در بدن به طور طبیعی در طول روز بالا و پایین می شود.
2-    تست فاکتور رشد شبه انسولین-1
اغلب تست فاکتور رشد شبه انسولین-1 (تست IGF-1) همزمان با تست خون هورمون رشد انجام می شود.
اگر دچار کمبود هورمون رشد باشید یا مقادیر بالای آن در بدنتان وجود داشته باشد، میزان IGF-1 نیز کمتر یا بیشتر از میزان طبیعی خواهد بود.
مزیت کلیدی ارزیابی IGF-1 این است که میزان آن، برخلاف هورمون رشد، ثابت است. معمولا تست خون هورمون رشد و IGF-1 اطلاعات کافی برای تشخیص را در اختیار پزشک فوق تخصص غدد قرار نمی دهد و از آن برای معاینه استفاده می شود.
اگر پزشک شک کند که میزان تولید هورمون رشد در بدن بیشتر یا کمتر از میزان مورد نیاز است، تست سرکوب هورمون رشد یا تست تحریک هورمون رشد را تجویز می کند.
3- تست سرکوب هورمون رشد

این تست زمانی استفاده می شود که میزان تولید هورمون رشد در بدن بیشتر از میزان طبیعی باشد.

در این روش پس از خون گیری باید محلول شیرینی را بنوشید و سپس در فواصل زمانی مختلف از شما خون می گیرند. در اکثر افراذ، گلوکز باعث کاهش تولید هورمون رشد می شود. دلیل خون گیری در فواصل زمانی مختلف هم سنجش میزان هورمون نسبت به میزان طبیعی آن است.

4- تست تحریک هورمون

این تست در تشخیص کمبود یا افزایش تولید هورمون رشد به پزشک کمک می کند. پس از گرفتن نمونه خون، به بیمار دارویی می دهند که بدن را به ترشح هورمون رشد وا میدارد. متخصص طی دو ساعت بیمار را تحت نظر می گیرد و در فواصل زمانی مشخص از او نمونه خون می گیرد. سپس آزمایشگاه نمونه ها را مورد ارزیابی قرار می دهند و میزان طبیعی هورمون رشد با میزان آن پس از مصرف دارو سنجیده و مقایسه می شود.