تاثیر کرونا ویروس بر قلب


تاثیر کرونا ویروس بر قلب

تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٢/١٠

دسته بندی :

تاثیر کرونا ویروس بر قلب

تاثیر کرونا ویروس بر قلب

کرونا ویروس می تواند روی هر سه لایه قلب اثر بگذارد و در آنها التهاب ایجاد کند. یعنی: و لایه پریکارد یا پرده دور قلب را ملتهب کندکه به آن پریکاردیت گفته می شود.و لایه عضلانی قلب را ملتهب کند که به آن میوکاردیت گفته می شود.و لایه پوشاننده داخل قلب را ملتهب کند که به آن اندوکاردیت گفته می شود.

اما نکته مهم در این مورد، آن است که تمامی ویروس ها چنین قابلیتی را برای آسیب به بافت قلب به صورت بالقوه دارند، و کروناویروس میزان بیشتری از معمول سایر ویروس ها، برخلاف تصور عموم، سبب درگیری قلبی نمی شود.

تاکنون موارد اندکی از حمله مستقیم ویروس به بافت قلب دیده شده. و اغلب درگیری های قلبی، در اثر شدت التهابات ناشی از ویروس ایجاد می شود که البته این التهابات، نه تنها روی قلب که روی تمام ارگانها اثر می گذارد.