رابطه ی ویتامین D در ابتلا به کرونا و کاهش مرگ و میر ناشی از آن


رابطه ی ویتامین D در ابتلا به کرونا و کاهش مرگ و میر ناشی از آن

تاریخ انتشار : ١٤٠٠/٠٣/٣٠

دسته بندی :

رابطه ی ویتامین D در ابتلا به کرونا و کاهش مرگ و میر ناشی از آن

مطالعه بسیار دقیقی که در اسراییل با سنجش میزان ویتامین دی افراد قبل از ابتلا به کرونا و دنبال کردن عواقب ابتلا انجام شده است به شایعات در مورد اثر مثبت یا منفی ویتامین دی طبیعی در بدن پایان می دهد 

در این مطالعه به خاطر داشتن بانک داده از این افراد و سنجش مداوم و داشتن بانک اطلاعاتی از سطح ویتامین دی این افراد، خیلی دقیق امکان پیدا کردن ارتباط بین سطح ویتامین دی و شدت بیماری کرونا وجود داشته است 

نتایج نشان می دهد یک چهارم بیماران بستری کرونا که کمبود ویتامین دی داشته اند فوت شده اند، تاثیری بسیار بسیار قابل توجه.

احتمال ابتلای شدید به کرونا و بستری شدن با کمبود دی, ۱۴ برابر بیشتر از افراد با سطح نرمال بوده است!!!

احتمال فوت در افراد بستری بدون کمبود ویتامین دی ۳ درصد ولی در افراد با کمبود ویتامین دی ۲۶ درصد بوده است، افزایشی حدود ۹ برابر، بسیار بسیار قابل توجه.

کمبود ویتامین دی در ابتلای به کرونا کشنده هست، فراموش نکنید و به شایعات توجه نکنید.