روز داروساز مبارکباد


روز داروساز مبارکباد

تاریخ انتشار : ١٤٠٠/٠٦/٠٥

دسته بندی :

روز داروساز مبارکباد

آنگاه که دردمندی سلامت خود را باز یابد
آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود
ملائک تو را می‌ستایند
روز داروساز مبارک