فرا رسیدن ماه رمضان بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد.


فرا رسیدن ماه رمضان بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد.

تاریخ انتشار : ١٤٠٠/٠١/٢٥

دسته بندی :

فرا رسیدن ماه رمضان بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد.

ای دوست ز رحمت دل آگاهم ده
در ماه دعا سیر الی اللهم ده
ماه رمضان و ماه مهمانی توست
در محفل مهمانی خود راهم ده

حلول ماه رمضان مبارک باد