آزمایشگاه پارس باز است!


آزمایشگاه پارس باز است!

تاریخ انتشار : ١٤٠٠/٠٥/٢٥

دسته بندی :

آزمایشگاه پارس باز است!

آزمایشگاه پارس در ایام تعطیلی ریسمی به علت کرونا، باز بوده و در محیطی کاملا بهداشتی در خدمت شما عزیزان میباشد.