بخش های آزمایشگاه

ایمنی شناسی

تاریخ انتشار : ١٣٩٦/٠١/٢٦

نوع بخش :

ایمنی شناسی

ایمونولوژی یا ایمنی‌شناسی، علم شناخت، بررسی، و اثبات سیستم‌های دخیل در ایمنی بدن و یکی از شاخه‌های زیست‌شناسی است که به واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی‌ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری‌زا اختصاص دارد. این علم هم به جنبه‌های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه‌های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماری‌های خود-ایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضاء می‌پردازد. بر این اساس ایمونولوژی نقش به‌سزایی در تشخیص انواع بیماری‌ها و سرطان دارد.

سیستم ایمنی بدن
سیستم ایمنی بدن سیستمی پیچیده و در نهایت دقت است که شامل قسمت‌های متعدد با عملکردهای متفاوت و در عین حال مرتبط است. بروز کوچک‌ترین تداخل و ناهماهنگی در انجام وظایف اعضای این سیستم، موجب پیدایش اختلالات و ظهور عوارضی می‌شود که در برخی موارد می‌تواند برگشت‌ناپذیر باشد.

این سیستم شامل اجزای اصلی تشکیل‌دهنده زیر است:

سلول‌ها: مانند لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها، ماکروفاژها و سلول‌های فرعی و تخصصی دیگر
بافت‌ها: بافت‌های لنفاوی، بافت پوششی و غیره
مولکول‌های محلول در خون: مانند آنتی‌بادی‌‌ها، کمپلمان، سایتوکاین‌ها و غیره
ایمونولوژی شامل بخش‌های مختلف اعم از ایمونولوژی بیماری‌های عفونی، تغذیه، ورزشی، ایمونونوروسایکولوژی، ایمونولوژی پیوند، و ایمونولوژی تومور است. هر یک از این آزمایش‌ها به تشخیص پزشک متخصص برای شناسایی مشکلات احتمالی در سیستم ایمنی بدن فرد و درمان آنها انجام می‌شود.